Cine poate recupera taxa auto achitată la ANAF?

UPDATE 2 Ianuarie 2018: Taxa auto achitată în anii anteriori poate fi recuperată pe cale administrativă printr-o cerere către ANAF.

Descarcă mai jos cererea de restituire a taxelor auto:

Descarcă aici: CEREREA DE RESTITUIRE A TAXELOR AUTO – MODEL 2017 aprobat de ANAF.

IMPORTANT: Dreptul contribuabililor de a cere restituirea s-a născut la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018 CEL TÂRZIU pentru toate tipurile de taxă auto!!!

Guvernul României a adoptat prin Ordonanța de Urgență 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule ce reglementează restituirea pe cale administrativă, printr-o cerere depusă la ANAF, a sumelor achitate reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Modelul cererii a fost aprobat, prin Ordin comun, de Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor Publice, iar cererea oficială a fost publicată pe site-ul ANAF. Normele metodologice de aplicare au fost adoptate la finele anului 2017 și publicate în Monitorul Oficial.

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2018;
  • pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 Septembrie 2018 – 31 Martie 2019.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

La cererea de restituire se va anexa, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. Toate copiile vor fi conformate cu originalul și semnate.

În situaţia achitării sumelor prevăzute ca taxă auto de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Nivelul dobânzii va fi cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 1 Februarie 2017, conform Legii eliminării a 102 taxe, s-a abrogat (anulat) OUG nr. 9/2013 și s-a eliminat taxa auto de timbru de mediu, respectiv taxa de înmatriculare auto dar și modalitatea veche de restituire a taxelor auto achitate anterior. După data de 4 August 2017 a intrat în vigoare noua modalitate de restituire a taxei auto.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Beneficiarii acestei ordonanțe sunt contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au beneficiat de restituire pâna la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă și care vor solicita în scris, organului central fiscal competent, până la o dată stabilită, sub sancțiunea decăderii, restituirea sumelor achitate și a dobânzilor aferente acestora, datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii.

Actul normativ are în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și evitarea posibilei declanșări a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Votează pagina: are nota 4.1 / 5 (367 voturi)
Se votează