Cine poate recupera taxa auto achitată la ANAF?

UPDATE 1 Februarie 2017: Începând cu data de 1 Februarie 2017, conform Legii eliminării a 102 taxe, se abroga OUG nr. 9/2013 și s-a eliminat taxa auto de timbru de mediu. Din păcate după această dată trebuie să fie aprobată o nouă procedură de recuperare a taxelor auto achitate, inclusiv a taxei de timbru de mediu. Dacă te numeri printre cei aproape 1 milion de contribuabili care au plătit vechea taxă auto între anii 2007 şi 15 Martie 2013, momentan NU te mai poți adresa registraturii administrației ANAF de care aparții pentru a depune Cererea de restituire a taxei auto sau NU o mai poți depune prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Termenul de prescripție de 5 ani, prevăzut de Codul de procedură fiscală, a început din 1 Ianuarie 2016 conform Art. II din OG nr. 40/2015. Acest aspect este foarte important deoarece toți plătitorii taxelor auto anterioare pot recupera taxa auto de la ANAF!

Cine NU poate recupera taxa auto achitată la ANAF?

Persoanele care au achitat după 15 Martie 2013 Timbrul de mediu pentru autovehicule conform OUG nr. 9/2013 NU pot încă recupera taxa auto achitată către ANAF deoarece trebuie elaborate normele de restituire după 1 Februarie 2017. Mai multe detalii aici despre Taxa Auto.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Totuși valoarea reziduală a Timbrului de Mediu se poate recupera DOAR dacă autovehiculul a fost vândut în afara României – detalii aici.

Pentru detalii privind actele necesare procedurii de restituire a taxei auto click aici.

Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a Timbrului de Mediu pentru autovehicule se poate face DOAR ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz. Acestuia i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu, într-o singură tranşă, atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto naţional. Pentru mai multe detalii click aici.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

În Monitorul Oficial nr. 274 din 12.04.2016 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Pentru mai multe informații se poate apela numărul 031.403.91.60

Conform Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 655 din 31 August 2015, poți cere către ANAF restituirea integrală a sumei achitate pentru taxa auto, fără a mai deschide o acțiune în instanță, conform actului normativ ce a intrat în vigoare pe data de 3 Septembrie 2015. Restituirea taxei auto se face numai în cazul persoanelor care au achitat taxa auto conform următoarelor formule de calcul:

– Taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la Art. 214^1 și 214^3 din Codul fiscal, în vigoare până la data de 1 Iulie 2008;

– Taxei pe poluare pentru autovehicule în baza OUG nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011;

– Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în baza Legii nr. 9/2012.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

În cazul în care Cererea de restituire a taxei auto, însoţită de documentele prevăzute, se trimite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire atunci este necesar ca și documentele în original prevăzute la pct. 2.4 lit. c) să fie anexate la cerere de contribuabil iar acestea se vor remite odată cu comunicarea deciziei de soluţionare a cererii. Recomandarea noastră este să mergeți personal la registratura ANAF cu originalele Certificat de înmatriculare și Cartea de identitate a vehiculului (CIV) și copii după acestea.

Cum se va face restituirea taxei auto?

Restituirea taxei și a dobânzii datorate contribuabilului se va eșalona pe o perioadă de 5 ani calendaristici, în fiecare an restituindu-se 20% din obligație, printr-un grafic emis de ANAF, în contul bancar indicat de solicitant.

Cererile de restituire depuse de contribuabil se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare iar decizia de soluționare a cererii se comunică contribuabilului în termen de 10 zile de la emitere.

Termenul de 45 de zile se poate prelungi cu încă 60 de zile, dacă ANAF consideră necesară obținerea unor probe suplimentare, conform termenului de rezolvare a solicitărilor contribuabilului prevăzut în Codul de procedura fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

În cazul în care solicitarea contribuabilului de restituire a taxei de poluare este refuzată, persoana îndreptățită are dreptul să depună contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Sumele eșalonate pe perioada celor 5 ani de restituire se actualizează cu indicele prețurilor de consum. Restituirea sumelor se suportă din bugetul fondului de mediu sau bugetul de stat.

Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală este următoarea:
a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin;
b) pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:
– pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani;
– pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În cazul sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, tranşa anuală cuprinde şi cota-parte de 20% din cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului şi din orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, după caz.

Termenul de prescripție se aplică doar dacă plătitorul taxei NU a desfășurat nicio acțiune care să conducă la suspendarea prescripției, ca de exemplu începerea unei acțiuni în instanță sau alte acțiuni ce conduc la suspendarea prescripției.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Votează pagina: are nota 4.0 / 5 (274 voturi)
Se votează