Din data de 13 Aprilie 2016, dacă te numeri printre cei aproape 1 milion de contribuabili care au plătit vechea taxă auto între anii 2007 şi 15 Martie 2013, te poți adresa administrației ANAF de care aparții pentru a depune Cererea de restituire a taxei auto.

Cererea oficială ANAF în format PDF este disponibilă mai jos.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Cererea se depune pentru aceste tipuri de taxe: Taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, Taxa pe poluare pentru autovehicule, Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule.

IMPORTANT! Dacă ai achitat după data de 15 Martie 2013 Timbrul de mediu pentru autovehicule conform OUG nr. 9/2013 NU poți ÎNCĂ recupera taxa auto achitată către ANAF deoarece această taxă este legală până pe 1 Februarie 2017. Mai multe detalii aici despre Taxa Auto. Însă dacă ai vândut autovehiculul în afara țării poți recupera suma reprezentând valoarea reziduală a Timbrului de Mediu.

Cerere de restituire Taxa Auto ANAF

La Cererea de restituire a Taxei Auto se vor anexa, după caz:

– copie act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia;
– copie document ce atestă plata taxei;
– copie Certificat de înmatriculare, cu prezentarea originalului;
– copie Cartea de identitate a vehiculului (CIV), cu prezentarea originalului.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează potrivit pct. 2.11 – 2.13:

2.11. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:
a) introducerea în baza de date centralizată a informaţiilor cuprinse în cererea de restituire şi documentele anexate, după caz;
b) verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;
c) verificarea electronic, în mod automat, utilizând baza de date centralizată, precum şi cea în care sunt înregistrate plăţile, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost efectuată plata taxei solicitate la restituire.
2.12. În situaţia în care nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumire contribuabil/codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul şi data documentului de plată/suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei a cărei restituire se solicită.
2.13. În vederea verificării de către unităţile Trezoreriei Statului a existenţei sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa a cărei restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite lista prevăzută la pct. 2.12 unităţii Trezoreriei Statului în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la pct. 2.11.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit pct. 2.13, se va proceda astfel:
a) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plăţile respective, pe care le transmite cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei;
b) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, această informaţie se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la pct. 2.12.

În cazul autovehiculelor care fac/au făcut obiectul contractelor de leasing, cererea de restituire a taxei auto se depune de contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, la care anexează documentele prevăzute mai sus, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Cererea de restituire a taxei auto se respinge de către organul fiscal competent prin emiterea deciziei prevăzute în anexa nr. 11, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată;
b) în situaţia în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 2.4 ori nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;
c) în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Votează pagina: are nota 3.9 / 5 (34 voturi)
Se votează