Recuperare Timbru de mediu

Timbrul de mediu achitat în anii anteriori poate fi recuperat și mai ușor în 2018 pe cale administrativă printr-o cerere către ANAF fără obligativitatea contribuabilului de a mai anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, copii după certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a maşinii, pentru că organul fiscal are posibilitatea de a verifica informaţiile respective, înscrise de contribuabil în cerere, în baza de date pe care o deţine sau la care are acces. Desigur că, pentru înlesnirea procesului de restituire a Timbrului de mediu, se pot anexa copii după documentele menționate mai sus. Vezi mai jos data limită până la care se poate depune cererea de restituire a Timbrului de mediu!

În data de 4 August 2017 Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule ce reglementează restituirea pe cale administrativă, printr-o cerere depusă la ANAF, a sumelor achitate reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Modelul cererii a fost aprobat, prin Ordin comun, de Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor Publice, urmând să fie publicat pe site-ul ANAF iar normele metodologice de aplicare, vor fi adoptate în termen de 60 de zile de la data de 4 August 2017.

Descarcă mai jos cererea de restituire a taxelor auto:

Descarcă aici CEREREA DE RESTITUIRE A TIMBRULUI DE MEDIU – MODEL 2018.

IMPORTANT: Dreptul contribuabililor de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018 CEL TÂRZIU pentru toate tipurile de taxă auto!!!

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • pentru Timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 Septembrie 2018 – 31 Martie 2019.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

La cererea de restituire se va anexa, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. Toate copiile vor fi conformate cu originalul și semnate.

În situaţia achitării sumelor prevăzute ca taxă auto de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Nivelul dobânzii va fi cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 1 Februarie 2017, conform Legii eliminării a 102 taxe, s-a abrogat (anulat) OUG nr. 9/2013 și s-a eliminat taxa auto de timbru de mediu, respectiv taxa de înmatriculare auto dar și modalitatea veche de restituire a taxelor auto achitate anterior. După data de 4 August 2017 a intrat în vigoare noua modalitate de restituire a taxei auto.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Beneficiarii acestei ordonanțe sunt contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au beneficiat de restituire pâna la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă și care vor solicita în scris, organului central fiscal competent, până la o dată stabilită, sub sancțiunea decăderii, restituirea sumelor achitate și a dobânzilor aferente acestora, datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii.

Actul normativ are în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și evitarea posibilei declanșări a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!