După 1 Februarie 2017 se vor elabora norme pentru toți cei care au achitat taxa auto de timbru de mediu și o vor putea recupera depunând o cerere la ANAF, însă nu a fost elaborată procedura încă.

Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a Timbrului de Mediu pentru autovehicule se poate face DOAR ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz. Acestuia i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu, într-o singură tranşă, atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto naţional.

Prin excepţie față de mai sus, valoarea reziduală a timbrului nu se restituie în situaţia în care autovehiculul pentru care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului ori contribuabilul a beneficiat de restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori a timbrului de mediu pentru autovehicule, după caz.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii
din parcul auto naţional.

Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului care se depune la organul fiscal competent. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Cerere de restituire Taxa Auto ANAF

La cererea de restituire a valorii reziduale a Timbrului de Mediu se anexează următoarele documente:

a) copia cărţii de identitate a vehiculului având menţiunea scoaterii definitive din România sau o adeverinţă care atestă radierea din circulaţie, ca urmare a scoaterii definitive din România, emisă de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a efectuat radierea;
b) factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului, în limita sumei achitate.

În vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire dacă taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate şi aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.6 – 2.15 şi 2.23 – 2.36.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Pentru valoarea reziduală a timbrului, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispoziţiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

RCA în 12 Rate FĂRĂ DOBÂNDĂ!

Votează pagina: are nota 4.2 / 5 (15 voturi)
Se votează